©
shitty phone picture of a swan doodle
ögonstenar
30/7-14

letters

(Source: rymdemannen)

9/7-14
june-14
Träd
portrait of my mother
quick landscape in blue ink
För människors lika värde och rättigheter.